Plan du siteContactS'identifier

Sứ mệnh Khoa học

Được tổ chức bởi Technopôle Brest-Iroise, Mục tiêu của sứ mệnh là phát triển sự trao đổi khoa học và học thuật giữaBrest và các nước mà tàu dừng lại:

  • Trao đổi sinh viên và giáo viên : Hoạt động trao đổi sinh viên và giáo viên khởi sắc sau các chuyến đi Liban năm 2000, Trung Quốc (Thượng Hải - 2001, Thanh Đảo - 2003) và Hải Phòng (2007)
  • Phát triển các chương trình nghiên cứu và hợp tác chung: Từ năm 2005, Technopôle Brest- Iroise đã thành lập nên một mạng lưới quốc tế các đối tác quan tâm tới công nghệ thông tin trong lĩnh vực hàng hải: Singapore, Thượng Hải, Quebec.
  • Công ước hợp tác với Đại Học Saint-Joseph của Beirut, Đại Học Y tế Thương Hải 2, Đại học Tongji, Đại Học Đại Dương của Trung Quốc tại Thanh Đảo, Đại Học Valparaiso, Đại học Viễn thông của. Saint-Petersbourg, Đại học Quebec tại Rimouski.

Đây cũng là cơ hội cho Technopôle Brest-Iroise giới thiệu các lĩnh vực chuyên môn của thành phố Brest và vùng lân cận và tăng cường các trao đổi này :

  • Công nghệ thông tin mới tại Thượng Hải (2001), Thanh Đảo (2003), Saint Petersbourg (2004), Jakarta (2009)
  • Khoa học và kĩ thuật biển tại Singapore (1997-2005), Thượng Hải (2001), Valiparaiso (2002), Thanh Đảo (2003), Hải Phòng (2007) và Quebec (2010)
  • An ninh và an toàn hàng hải tại Singapore (2005), Alger (2006), Hanoi (2007), Casablanca (2008), Jakarta (2009), Qeubec (2010)
  • Khoa học sự sống ở Saint-Pétersbourg (2004)
  • Y học từ xa tại Nam Phi, Durban (1998), Singapore (2005).

 

 

BIỂN

 

Giới thiệu v các smệnh của
Technopôle Brest-Iroise

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu v Littoralis

Giới thiệu v Pôle Mer Bretagne

 

     

       

 

 

Mentions légales
Powered by diasite