Plan du siteContactS'identifier

Sứ mệnh Kinh tế
 

Mục tiêu chủ yêu của sứ mệnh là phát triển sự trao đổi kinh tế giữa các công ty.

Trong thời gian dừng chân của con tàu Jeanne d’Arc, các công ty được hưởng lợi từ một chương trình họp mặt doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Brest tổ chức. Trên cơ sở một danh mục các kỳ vọng cụ thể của các công ty, một chương trình bao gồm 10 cuộc hẹn có chủ đề xác định được tổ chức với sự hỗ trợ của các chuyên gia Sứ mệnh Kinh tê Ubifrance và/hoặc các đội ngũ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại nước ngoài Được tài trợ bởi các đối tác ( Phòng TM và CN Brest, Đô thị Đại dương Brest, Đại hội đồng Finistère), chương trình cuộc hẹn này cho phép các doanh nghiệp :

  • Hiểu rõ hơn về thị trường và những người chủ chốt: công ty MED E COM đã gặp gỡ khoảng 15 công ty trong chuyến đi Indonesia, Malaysia và Singapore. Trong thời gian đó, công ty đã tham khảo sự quan tâm của các bên liên quan, giới thiệu hàng mẫu và mở đầu cho các cuộc đàm phán.
  • Củng cố hình ảnh công ty : EMBALLAGE TECHNOLOGIES đã chứng minh triển vọng của mình cho hàng chục khách hàng tiềm năng thông qua các giải pháp và đã nâng cao hình ảnh của công ty trong chuyến đi Casablanca.
  • Gặp gỡ khách hàng hoặc nhà phân phối : Công ty BRITEXA đã lên lịch được 8 cuộc hẹn tại Singapore vào năm 2009, trong đó, hai công ty đã trở thành khách hàng của BRITEXA và đã nhận được các container do công ty này  gửi đi.
  • Thiết lập quan hệ đối tác : Công ty WINDCAP, đã được đại diện bởi một đại lý tại Maroc, đã xác định được các đối tác mới có năng lực công nghiệp và có các địa điểm thử nghiệm.

Cho đến nay, hơn 100 doanh nghiệp tại vùng Brest đã tham gia các sứ mệnh này, với tỉ lệ khoảng 12 công ty một năm.

Các công ty cũng có thể trực tiếp mời các đối tác và khách hàng tiềm năng lên tàu Jeanne d’Arc cho một cuộc hội nghị, theo sau là buổi tiếp tân.

Đây là một hoạt động quan hệ công chúng có uy tín được tổ chức để thu hút sự chú ý của các đối tác của các công ty tham gia.

Jeanne d’Arc là một cửa sổ ngoại giao của Pháp, đại sứ tốt nhất của Brest tại nước ngoài.

 

 

Mentions légales
Powered by diasite