Plan du siteContactS'identifier

Sứ mệnh Liên kết
 

Bên cạnh việc quảng bá thành phố Brest và vùng xung quanh, sứ mệnh Jeanne d’Arc còn có nhiệm vụ thiết lập và thắt chặt thêm sự hợp tác với các nước sở tại.

Đoàn được dẫn dắt bởi Thị Trường thành phố Brest. Các vị đại biểu của Đô Thị Đại Dương Brest – Cộng đồng Brest, Đại hội đồng vùng Finistère, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Brest sẽ gặp gỡ với :

  • các vị lãnh đạo của thành phố nơi tàu tạm dừng, trong đó có Đại Sứ Pháp,
  • những người đứng đầu chính trị và kinh tế địa phương,
  • những đại diện và đối tác của các xí nghiệp (công ty) lớn của Pháp tại nước ngoài : EDF, France-Télécom, Veolia water…

 

và cả đại diện các cơ quan  của Pháp :

  • Phòng Thương Mại và Công Nghiệp của Pháp tại nước ngoài,
  • Các Liên minh Pháp,
  • Các hiệp hội của người vùng Bretagne,…
 

 

Mentions légales
Powered by diasite