Plan du siteContactS'identifier


Brest & Jeanne d'Arc: một sứ mệnh kinh tế và khoa học.

Vũng Tàu
từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 6 năm 2013


Trong thời gian diễn ra "Sứ mệnh Jeanne d'Arc", nhân dịp một trong ba tàu BPC (Tàu chỉ huy) của Hải Quân Pháp, triển khai một chuyến đi vòng quanh thế giới để quảng bá con tàu huấn luyện của đội, Đô thị Đại dương Brest- Cộng đồng Brest, với sự hợp tác của Technopôle Brest-Iroise, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Brest, và Đại hội đồng vùng Finistère tổ chức một sứ mệnh kinh tế và khoa học tại một trong các cảng dừng chân của con tàu.
 

Các sứ mệnh này được dựa trên mối quan hệ hợp tác giữa Đô thị Đại Dương Brest-Cộng Động Brest và Hải Quân Pháp

 

        

Xem đoạn phim giới thiệu về

Đô thị Đại dương Brest

          

 
           

 


 
 
 

 

Mentions légales
Powered by diasite